Stop – Puseta te Kopshti Drigen –“Garden City”, rrezik për infeksione, thirrja e banorëve për zgjidhje.

Të Fundit