Stop – Prona tek Ambasada Gjermane, ish-pronaret sorollaten per kompensimin (28 qershor 2019)

Katerina Delhysa ankohet në ‘Stop” për Agjensinë e Trajtimit të Pronave.Ajo tregon, se familja e saj ka pasur një shtëpi rreth 300 m2, në zonën, ku ndodhet Ambasada Gjermane. Katerina thotë, se për këtë pronë disponon dokumenta nga AKKP-ja, vërtetim dhe certifikatë pronësie, që i njeh pronarë të ligjshëm të kësaj prone. Në momentin, që Ambasada Gjermane shfaqi interes për pronën, atë e sekuestroi shteti, duke u premtuar kompensim ish-pronarëve të ligjshëm. Zonja thotë, se është paraqitur me dhjetra herë tek ATP, e cila e njeh pronësinë, edhe kompesimin, por nuk po ekzekuton vendimin e kompesimit. Delhysa interesohet sërish ATP me kameran e fshehtë të Stop, por aty punonjësja i thotë, që nuk i gjendet aplikimi i vitit 2017.Ndërsa gazetares, specialisti i ATP-së i shpjegon, se zonja Katerina duhet të riaplikojë dhe të cojë edhe dy dokumenta të tjerë, për shkak të ndryshimit të dispozitës ligjore.Pas këtij momenti Katerina aplikoi sërish dhe iu hap drita jeshile, për marrjen e parave, që i takojnë.

Të Fundit