Stop – Prishtine, pa perkthim e pa vule apostile! (18 prill 2019)

Faturat, e pretenduara nga Elif Duman, nuk kanë kodet e mallit e janë paraqitur pa përkthim dhe pa vulën apostile.Nga ana tjetër gjyqtari Lek Prenaj, ka nxjerrë urdhrin e ekzektuimit me këto shkelje. Sanja Telhallari, shpjegon, se për t’u legalizuar një dokument nga një shtet në një tjetër, duhet të ketë disa elementë sigurie, që bëhen në zyrën noteriale.Dokumentet duhet të kenë patjetër përkthimin zyrtar dhe vulën apostile. Nëse këto elementë mungojnë në dokument, atëherë ai nuk ka fuqi ligjore, për t’u përdorur në shtetin tjetër.

Të Fundit