Stop – Një grup studentësh nga Islanda duke kënduar “Kur më vjen burri nga stani”. 10 prill 2018

Të Fundit