Stop – Ndëshkim kush shkel ligjin! Skafandën me siguri e ka, por sot e ka harruar në shtëpi!

Të Fundit