Stop – Mollagjesh- Elbasan, kur ndeshet një gjel dhe një rosë, kush mund të dalë fitues?!… parlamentin…

Të Fundit