Stop-Me nanizëm e pa gjunjë, Stop zgjidh kempin për Naime Kocin.(08.03.2019)

Naime Koci, nga Burreli dhe e martuar në Tiranë në vitin 2016, tregon në “Stop”, se është trajtuar me kemp prej 42 vjetësh.Pasi u zhvendos në Tiranë, Naimja aplikoi edhe këtu për kemp, por nuk ia njohën të drejtën.Vec nanizmit, Naimja ka edhe një problem tjetër, që e bën të paaftë për punë,ajo nuk ka gjunjë.Mjeku specialist i shërbimit social shtetëror, Edmond Kallembi, thotë, se fillimisht Naimes iu dha kempi, pasi ishte shtatzënë dhe diagnostikimet e thella mund të dëmtonin fëmijën.Pas lindjes, Naimja përsëriti kontrollet dhe mjeku ortoped e pa të përshtatshme për kemp, për shkak të mungesës së kockave.Gazetarja e “Stop” iu drejtua kempit epror dhe pas shumë burokracive, Naime Koci mundi të sigurojë kempin.

Të Fundit