Stop-Librazhd, vdes në vitin ’94, firmos pronën në vitin 2000.(21.02.2019)

Edmond Leka, nga Librazhdi i është drejtuar emisionit “Stop” për një pronë të familjes së tij në Qukës.Por pretenduesi i pronës, Shefqet Leka, bashkë me 3 trashëgimtarët e tij,ia shet këtë pronë shtetasit Sefer Malo. Njëri nga personat, që ka firmosur për këtë shitje, Sami Leka, ka ndërruar jetë në vitin 1994, por rezulton të ketë firmosur në vitin 2000.Aktet janë bërë nga noteri Enver Balla. Për cështjen në fjalë denoncuesi Edmond Leka, i është drejtuar edhe gjykatës, por nuk po gjen zgjidhje.Në zyrën e gjendjes civile vërtetojnë, se Sami Leka nuk jeton. Ndërsa noteri Enver Balla, shprehet, se edhe ai vetë është mashtruar për këtë rast nga shtetasi Shefqet Leka.

Të Fundit