Stop – Korcë, punonjësit e sigurimeve u zhvasin banorëve 28 milionë lekë 4 tetor 2018

Të Fundit