Stop – Invalidi pa duar e kembe jeton me kemp, por nuk perfiton kujdestarine! (16 Qershor 2020)

Jemi në Tiranë, ku Tefik Seferi, është invalid i grupit të parë, por nuk përfiton kujdestarinë.Tefiku tregon, se në vitin 1993 është djegur në metalurgjinë e Elbasanit dhe ka mbetur pa gjymtyrë. Në ’94-ën ka qënë përfitues i kempit pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore, por pagesë për shërbim nuk ka marrë asnjëherë. Prej 25 vitesh del në rrugë për të fituar ndonjë lek për qiranë. Ai jeton me gruan dhe një fëmijë të sëmurë. Megjithëse në kushte të vështira,Tefiku merr pagesën e kempit dhe karburantin, por nuk përfiton kujdestarinë, edhe pse është përcaktuar invalid i grupit të parë. Ne u interesuam pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore dhe rezulton, se me vendim të Komisionit Mjeko-Ligjor Elbasan, personi është vlerësuar si invalid i plotë me përkujdesje. Masa e pensionit ka ndryshuar nga 1 210 lekë në 1 370 lekë në muaj. Sot ka shkuar në 17 650 lekë. Pra kujdestaria, që ai mund të përfitojë nga Issh është 400 lekë. Në këto kushte rekomandohet, që Tefiku të aplikojë pranë Shërbimit Social, ku pagesa është shumë më e lartë.

Të Fundit