Stop – Gjoba e vendosur ka të shkruar adresën në vend të emrit 12 nëntor 2018

Të Fundit