Stop – Fier, shpalli martesë me grua të martuar, një vit pritje për t’u ndarë. 9 mars 2018

Të Fundit