STOP-EMISIONI 195(Sezoni 8) 1 Qershor 2023-Pa prokure e karte, me ryshfet marrim pensionin per dy muaj te te panjohures.

Një qytetar ka denoncuar në “Stop”, se në zyrën e postës shqiptare në Kucovë, jepen pensionet edhe pa patur prokurë, madje pa kërkuar as dokument identifikimi të personit, që e tërheq. Mjafton të thuash, që je familjar i pensionistit në fjalë.Ne shkuam për të verifikuar situatën dhe me lehtësi tërhoqëm pensionin e një pensionisteje e cila nuk jeton në Kucovë. Gjithcka na u desh ishin të dhënat e të moshuarës dhe numri i regjistrimit të pensionit.Pasi morëm pensionin e majit, nuk u mjaftuam me kaq. I kërkuam punonjëses së Postës edhe pensionin për qershorin, kundrejt një pagese nën dorë.Sërish mundëm të merrim edhe pensionin e qershorit, duke paguar për të dy muajt 15 mijë lekë të vjetra nën dorë.Pasi bëmë “eksperimentin e suksesshëm”, i dorëzojmë zonjës së moshuar pensionin për dy muajt, duke i dhënë edhe diferencën e “ryshfetit”.

Sot është 1 qeshori, dita e Fëmijëve. Ne ishim në rrugët dhe sheshet e kryeqytetit, për të parë atmosferën e festës së të vegjëlve. Nuk mungojnë situatat dhe intervistat komike në këtë ditë.

Jemi në zonën e Porcelanit për problemin e qytetarit Arjan Laçi. Ai tregon, se i është prodhuar një leje legalizimi, që nuk ka lidhje me pronën e tij në planimetri në raportet truall-ndërtesë si edhe në zhdukjen e bodrumit të objektit. Arjani tregon, se pasi bëri konstatimin, legalizimin e dorëzoi prapë në Kadastër, duke kërkuar rimatje dhe pa u pajtuar me këtë legalizim të zyrës së Kadastrës.Ne vihemi në kontakt me Agjensinë Shtetërore të Kadastrës, ku stafi u vu në lëvizje për zgjidhjen e ketij rasti dhe prodhimin e lejes së legalizimit për pronën, sic është në terren.

Të Fundit