Stop – “Dental turk” në telashe, grup verifikimi nga ISHSH, duhet licensë e posacme. 12 prill 2018

Të Fundit