Stop – Autobot gjithëpërfshirës në Shkodër, Rama si inspektor i punës. 12 mars 2018

Të Fundit