Skandali në mjekësi/ Personat me azëm nuk gjejnë medikamentin

Salbutamol është një medikament për personat, që vuajnë nga azma. Ky ilac cliron rrugët e frymëmarrjes dhe mushkërinë.Në redaksinë tonë ka mbërritur një mesazh për mungesën e këtij medikamenti. Një qytetar nga Shkodra tregon, se e ka të nevojshëm këtë ilac, por nuk gjendet as në qytetin e ti e as në Shkodër.Ne konstatuam, se salbutamol nuk gjendet në asnjë farmaci.U interesuam te Fondi i Detyrueshëm i Kujdesit Shëndetësor, ku na thanë, se ilaci nuk është me rimbursim dhe mund të zëvendësohet .Për këtë duhet shkuar te mjeku i familjes, për t’i dhënë zgjidhje alternative.Por asnjë zgjidhje nuk kishte për denoncuesin e të tjerët, që kanë probleme si të tijat.

Të Fundit