Shkoze/ Shkolla 9-vjecare “Marie Logoreci” pa laborator kimie e informatike!

“Stop” është ndalur në Shkozë në shkollën 9-vjecare “Marie Logoreci”,pasi nxënësit janë ankuar, se nuk e zhvillojnë në laboratorë orën e informatikës dhe kimisë. Mësuesi i informatikës, Llambi Cani, pohon që kompjuterat janë prishur dhe ai bën vetëm teori.Mësues Llambi është edhe nëndrejtor i shkollës dhe shpjegon, se nga drejtoria arsimore është thënë, se kompjuterat duhen rregulluar me fondet e shkollës.

Të Fundit