Prokurori Kasaj/ E blen token 700 milione leke dhe e deklaron 50 milione

Në deklaratën e pasurisë të vitit 2015 prokurori i Gjirokastrës Emëror Kasaj ka deklaruar blerjen e një toke arë 1000m2 dhe një objekti të ndërtuar në të me vlerën e 50 milionë lekëve të vjetra në vitin 2010. “Stop” ka siguruar dy dokumente, kontratën e blerjes së tokës dhe deklaratën noteriale të objektit. Në to ka parregullsi, pasi vlera e tokës nuk i është referuar cmimit të referencës dhe vlera e objektit nuk pasqyrohet. Kjo fshehje e të ardhurave është e dukshme, pasi kjo pronë realisht nuk vlen 50 milionë lekë të vjetra.

Ne kemi siguruar dy akte ekspertimi, që janë bërë pikërisht për vlerën e referencës së tregut mbi këtë pronë. Sipas ekspertes, vlera e saj është rreth 700 milionë lekë dhe jo 50 milionë lekë të vjetra, sic e ka deklaruar prokurori Emëror Kasaj në formularin e pasurisë.

Të Fundit