Per 3 milion Lekë nuk guxon të hapë biznesin, qytetari i pashpresë i drejtohet Stop

Familja Peto ka një pronë dyqan në Fier dhe përherë e ka lëshuar me qira.Në vitin 2013 ka paguar disa detyrime të prapambetura të qiramarrësve dhe kjo, bazuar në një kontratë mes tyre dhe ish- CEZ. Por, në vitin 2016 i thonë, se ka një dëm ekonomik, që kap vlerën 9 milionë e që i përkiste vitit 2011.Pas shumë ankesave, i hiqen vetëm dy nga tre muaj, pa mundur t’i hiqet vetëm një muaj, sepse nuk gjendet asnjë dokument, për të vërtetuar këtë gjobë.Në këto kushte, aktiviteti ka mbetur pezull, pas për 3 milionë lekë të një muaji, pa dokumentacion.Furnizuesi i Shërbimit Universal në Fier, e drejton qytetarin tek administratori i Tiranës.Ndërkohë nga përgjigja zyrtare, nuk vërtetohet në asnjë moment, sesi është bërë ky abuzim i pretenduar dhe nuk na vihet në dispozicion asnjë dokument.

Të Fundit