Pamundësia e Elonës për të ecur, zgjidhet fizioterapia dhe strehimi. 16 mars 2018

Në muajin janar “Stop” transmetoi rastin e Elonës së vogël, e lindur me probleme në shtyllën kurrizore, që i bën të pamundur ecjen.Pas shumë përpjekjeve, kemi mundësuar sjelljen e familjes Collaku nga Korca në Tiranë, pagesën nga ana e bashkisë të bonusit të strehimit për një vit dhe mbi të gjitha, paketën e seancave të nevojshme të fizioterapisë, siguruar nga Spitali Amerikan.

Të Fundit