Numëruesi bën numra shpejtësie për të manipuluar votat. – Stop