“Një kec të vogël kapi një djalë”, çudira me kafshët shqiptare

Një kec ka hipur mbi në kalë.

Të Fundit