Në Selenicë dita e dëshmorëve festohet në prill

Në Selenicë veteranët janë ftuar në një drekë për ditën e dëshmorëve në 21 prill, jo në 5 maj, në mënyrë, që të ishte para zgjedhjeve.

Të Fundit