Stop – Lumi Kamëz, ta gërryejmë sa të mundemi – Stop