“Le të mbytet kush të dojë, me 500 mijë Lekë zgjidhet” kamera e fshehtë nxjerr zbuluar mashtruesin

Federata e Vrojtuesve të Plazhit është i vetmi institucion, që lëshon certifikatat dhe kartat e vrojtuesve te plazhit. Sekretarja e Përgjithshme e Federatës na shpjegon mënyrën e trajnimit në dy faza, teori dhe praktikë, për pajisjen me kartë të vrojtuesit të plazhit.Emisioni “Stop” ra në gjurmët e një falsifikatori, i cili kundrejt shumave 50 mijë dhe 10 mijë lekë të reja, të pajis me kartë për vrojtues plazhi ose ta rinovon atë, pas qenë nevoja të bësh trajnimin.Ky fenomen ndikon drejtpërdrejtë në sigurinë e jetës së pushuesve. I infiltruari i emisionit shkon në lokalin, ku falsifikatori kërkoi takim dhe u pajis me kartën, që i mundëson punën si vrojtues plazhi. Më pas, kësaj karte i bëmë një verifikim pranë Federatës së Vrojtuesve të Plazhit, si i vetmi institucion, që lëshon këtë dokument. Rezultoi, se karta ishte false.

Të Fundit