KPK kërkon ndihmën e “Stop” për gjyqtarin Hektor Sinanaj

KPK ka kërkuar ndihmën e emisionit “Stop” për vënien në dispozicion të disa programeve, që kanë lidhje me figurën dhe aktivitetin profesional të gjyqtarit Hektor Sinanaj. Provat e publikuara në “Stop”, do të shërbejnë për vlerësimin e Sinanajt në testin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Të Fundit