Konvikti i inxhinierisë le jashtë studentet e strehon të punësuarat 4 tetor 2018

Studentet e inxhinierisë dhe sporteve ankohen në “Stop”, se nuk gjejnë vende në konviktin, ku u takon të banojnë.Edhe pse kanë qenë me dhoma, kur kanë shkuar të rinovojnë kontratën, ku kanë thënë, se vendet janë zënë. Vajzat tregojnë, se në konvikte strehohen edhe të punësuara dhe sjellin një dëshmi të regjistrimit me para në dorë. Në një përballje mes tyre dhe përfaqësuesit të drejtorisë së konvikteve, ky i fundit thotë, se kapaciteti prej 540 studentesh është plotësuar, ndërsa rastet problematike, do të shqyrtohen.

Të Fundit