Instituti i të Verbërve pa fikëse zjarri,pronari i dyqanit ia bën dhuratë 13 nëntor 2018

Pak ditë më parë emisioni “Stop” transmetoi gjendjen në Institutin e të Verbërve, ku mungonin edhe fikëset e zjarrit, në rast emergjence.Pasi pa këtë problematikë, Fation Xhelilaj, që ka një dyqan me fikëse zjarri, u ofrua për të ndihmuar Institutin e të Verbërve me pajisje të tilla, montimin dhe mirëmbajtjen e përvitshme.

Të Fundit