Iku nga puna me reformën në burgje, në pritje të pagave kalimtare 9 korrik 2018

Renato Faskaj tregon në “Stop”, se prej 5 vjetësh ka punuar në sektorin e forcave operacionale në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve.Në këtë kohë kërkoi të dalë në reformë dhe i duhet të marrë pagat kalimtare prej 50 përqind, sic e parashikon ligji.Gazetarja u interesua në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve, ku i thanë, se fondi i kaluar për miratim Ministrisë së Drejtësisë.Janë rreth 160 punonjës që pritet të marrin pagat kalimtare dhe sapo fondi të bëhet aktiv në degët e thesarit, do të nisë likujdimi.

Të Fundit