I ulin pagën edukatoreve, por nuk mbaron me kaq, shteti i kërkon lekët mbrapsht!

Disa nga edukatoret e qytetit të Vlorës ngrenë shqetëim për pagesën e tyre, që thonë, se u është ulur.Ne mësuam, se bëhet fjalë për një VKM, 171, sipas të cilës, për punësimet e edukatoreve pas marsit 2017, nuk do të kishte shtesë page grupi me 14 mijë lekë të reja, pavarësisht, se edukatorët mund të kenë master shkencor apo profesional. Nga ana tjetër, ata që janë punësuar para marsit 2017 e përfitojnë këtë shumë, edhe kur nuk kanë master shtesë. Lidhur me këtë shqetësim iu drejtuam Inspektoriatit të Punës, ku inspektorja Alma Çelaj, na tregoi se kontrolli në bashkinë e Vlorës, ka konstatuar disa shkelje nga ana e bashkisë.Drejtoresha e Burimeve Njerëzore në këtë bashki, Laura Brinja, thotë, se ulja e pagës së edukatoreve, ka ardhur si pasojë e zbatimit të VKM-së 171, e cila duhet të ishte zbatuar që në vitin 2017, por është neglizhuar. “Stop” ka mësuar, se edhe në bashkinë e Fierit nuk bëhet pagesa në përputhje me VKM-në e vitit 2017.Specialisti i arsimit Ndricim Mehmeti e quan diskriminuese këtë mënyrë pagese të diferencuar.

Të Fundit