Durrës, tregti me tekstet në shkollën profesionale “Hysen Cela” 11 tetor 2018

Në shkollën e mesme profesionale “Hysen Cela”, në Durrës, libri i anglishtes per vitin e katërt është shitur në klasë nga mësuesja dhe me cmim të mbivendosur mbi të parin.Po kështu është vepruar edhe me fletoren e punës.Mësuesja e anglishtes, Anila Copa e pranon që e ka shitur ajo, librin, por nëndrejtoresha Jonida Braho e mohon këtë fakt.Pronari i librarisë, thotë, se bëhet fjalë për libër jashtë katalogut dhe mund të verë cmimin, që ai do.Në këtë shkollë edhe libri “Mjedisi dhe zhvillimi i qëndrueshëm” është shitur fotokopje më 400 lekë të reja.

Të Fundit