Drejtësia e pasur shqiptare dhe shitja e cështjeve gjyqësore 1 qershor 2018

Në Shqipëri ka filluar dhe është në proces vetingu i njerëzve të drejtësisë, Renaldo ka realizuar intervista me humor me qytetarët, lidhur me pasurinë e prokurorëve dhe gjyqtarëve. Shumë qytetarë të thjeshtë shprehen, se sistemi i drejtësisë është i përbërë nga zyrtarë, që kanë ngritur superpasuri me gjakun e popullit e duke shitur procese gjyqësore.

Të Fundit