Ballsh, mësuesja hiqet nga puna, e pëson dhe drejtoresha e shkollës 14 shtator 2018

Fatbardha Alushaj nga Ballshi,arsimtare në shkollën “Ismail Klosi” në këtë qytet, thotë, se ishte në punë me kontratë të rregullt të vitit 2016. Por papritur e hoqën, pasi nuk ka marrë pjesë në portal, edhe pse në kohën, kur ka hyrë në punë, ai nuk ekzistonte.Gazetarja e “Stop” pyet drejtoreshën e shkollës, Loreta Zeqaj, e cila për rastësi është shkarkuar në ditën e mbërritjes së “Stop”-it.Drejtoresha thotë, se është shkakrkuar politikisht, ndërsa për mësuesen Fatbardha Alushaj, thotë se përgjegjësia e kontratës i takon DAR-it në Fier.

Të Fundit