Aplikon për kujdestarinë e babait, rezulton në sistem me ndihmë ekonomike 2 nëntor 2018

Ezearta Ujkashi iu drejtua emisionit “Stop” pasi figuron me ndihmë ekonomike, por nuk e përfiton këtë pagesë mujore.Këtë e mori vesh, kur kërkonte të merrte kontributin e kujdestarisë për të atin e sëmurë.Zyrtarisht i thanë, se rezulton me ndihmë ekonomike.Në njësinë administrative numër 6,përgjegjësja e sektorit të ndihmës ekonomike, Arikla Cela, thotë, se Rezearta nuk trajtohet me ndihmë ekonomike, pasi i është refuzuar në vitin 2014.Por në qendrën shëndetësore numër 6 në Kombinat,mjekja shpjegon se Rezearta është me ndihmë ekonomike në sistem. Sipas saj, sistemet janë të integruara nga Gjendja Civile dhe Sigurimet Shoqërore. Ndërsa në Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor përgjigjen zyrtarisht, se rifreskimi i të dhënave, bëhet në sajë të bashkëpunimit on line të disa institucioneve…?!

Të Fundit