Vëmendje! Filloi parlamenti…si ia kemi bërë një muaj pa ata…. – Stop