zyra përmbarimore pengesë për dëmshpërblimin. – Stop