zgjidhet problemi i diplomave për studentët e shkencave – Stop