zëvendësohen punonjësit e palltatit të kulturës Kamëz – Stop