vendimi i mbledhjes së këshillit bashkiak pa numër protokolli – Stop