Valbona Çela përgjegjësja e sektorit teknik – Stop