turku i dënuar në Turqi me klinikë në Vlorë – Stop