tregtarët e makinave duhet të kenë inxhinier mekanik – Stop