tenderi i parregullt i bashkisë së Peshkopisë – Stop