telat e korentit në uzinën e autotraktorëve. – Stop