te varrin i stërgjyshes varrosin një person tjetër – Stop