të rinjtë në Shqipëri as në punë e as në shkollë – Stop