të paraburgosurit e Vlorës mbledhin lekë për Marion – Stop