të moshuarit në Tale pa shërbim shëndetësor – Stop