studiuan në Universitetin e Durrësit u mbyllet dega. – Stop