studenti nuk merr bursën në Fakultetin e shkencave mjeksore – Stop